Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje

Karlovarský kraj se od 14. ledna 2020, kdy byl představen Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci FST/JTF, intenzivně věnuje přípravě na možnost čerpání finančních prostředků prostřednictvím z dnes již rozpracovaného operačního programu Spravedlivá transformace. Prostřednictvím sekretariátu Regionální stálé konference (dále jen „RSK“) je Karlovarský kraj zapojen do příprav Plánu spravedlivé územní transformace, který je klíčovým dokumentem pro nastavení pravidel čerpání využití nástrojů Mechanismu spravedlivé územní transformace (I-III. pilíře). Z tohoto důvodu považujeme zřízení této nové PS za velmi přínosné.

Pracovní skupina Platforma pro transformaci KK má zajistit participaci odborné veřejnosti a organizací na společných jednáních tak, aby byla zachována nezávislost a zároveň expertní náhled z mnoha úhlů pohledu. Navržení členové platformy jsou zástupci různých profesních a neziskových organizací co nejširšího odborného spektra.

Pracovní skupina jedná  v souladu se schváleným Jednacím řádem a Statutem.