Pracovní skupiny RSK

  • Pracovní skupina pro vzdělávání (KAP)
  • Pracovní skupina pro inovace a RIS3 - Rada pro výzkum, vývoj a inovace Karlovarského kraje (RVVI)
  • Pracovní skupina pro cestovní ruch
  • Pracovní skupina Platforma pro transformaci Karlovarského kraje
  • Regionální brownfieldová jednotka Karlovarského kraje


Dne 16.6.2021 na 19.řádném jednání RSK KVK došlo k úpravě struktury pracovních skupin při RSK KVK a byly zrušeny tyto PS při RSK KVK:

  • Pracovní skupina pro zdravotnictví
  • Pracovní skupina regionálního rozvoje
  • Pakt zaměstnanosti