Databáze projektových záměrů

Na 19. řádném zasedání RSK KVK, dne 16. 6. 2021 byl schválen finální seznam projektů doporučených k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Seznam projektů naleznete v příloze.