Databáze projektových záměrů

Na 19. řádném zasedání RSK KVK, dne 16. 6. 2021 byl schválen finální seznam projektů doporučených k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Seznam projektů naleznete v příloze.

Na 24. řádném zasedání RSK KVK, dne 19.9.2022, vzali členové RSK KVK a zvolení zástupci RHSD na vědomí informaci o stažení projektu "Agentura pro transformaci Karlovarského kraje" ze seznamu potenciálně strategických projektů Operačního programu Spravedlivá transformace.