O RSK

Pro roky 2024 a 2025 je Regionální stálá konference Karlovarského kraje podporována z Operačního programu Technická pomoc 2021 - 2027, registrační číslo projektu: CZ.07.02.01/00/22_003/0000130 s názvem projektu: OPTP - Podpora činnosti Regionální stálé konference - Karlovarský kraj.

V rámci Operačního programu Technická pomoc pro období 2021 – 2027 je poskytována finanční podpora z Evropské unie.  Projekt zajišťuje činnost sekretariátu Regionální stálé konference Karlovarského kraje (RSK) v období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2025.

Více informací o Operačním programu Technická pomoc 2021 - 2027 na uvedeném odkazu: https://www.dotaceeu.cz/cs/microsites/op-technicka-pomoc/optp-2021-2027

Regionální stálá konference (dále RSK) je dobrovolné regionální uskupení územních partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje.

Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně. Mezi hlavní úkoly RSK dále patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu a jednotlivých subjektů na jeho území. RSK dále může doporučovat územní i věcné zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, tak aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí nové operační programy, aby v Karlovarském kraji vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území našeho kraje.

RSK je založena a řízena na principu partnerství. Její složení z regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost (územních partnerů) v rámci území kraje je pevně dáno Statutem Regionální stálé konference.