Pracovní skupina Vzdělávání

V souvislosti s projektem Krajský akční plán Vzdělávání (KAP), tj. do listopadu roku 2023, byla jako pracovní skupina při RSK odborně využívána pracovní skupina uvedeného projektu. Z důvodu ukončení projektu KAP byl sekretariát RSK KVK nucen přistoupit ke kroku založení nové Pracovní skupiny Vzdělávání při RSK KVK pro řešení problematiky vzdělávání na území Karlovarského kraje.

Sekretariát RSK KVK oslovil bývalé členy Pracovní skupiny Vzdělávání Krajského akčního plánu Vzdělávání (KAP) se žádostí o zapojení do nově vznikající Pracovní skupiny Vzdělávání při Regionální stálé konferenci Karlovarského kraje (RSK KVK).

Do stanoveného data obdržel sekretariát RSK KVK 9 pozitivních ohlasů a zájmu o zapojení do nově vznikající pracovní skupiny. Členům byl zaslán návrh Jednacího řádu a Statutu PSV.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje RSK je dobrovolná platforma partnerů v oblasti místního a regionálního rozvoje v rámci území příslušného kraje. Dle jejího Statutu, č.4 odst.2 má RSK povinnost vytvářet pracovní skupiny k projednání stěžejních témat na území kraje, taktéž pro oblast vzdělávání.

1.jednání Pracovní skupiny Vzdělávání (PSV) se uskutečnilo dne 06.05.2024, kdy byli členové seznámeni se základními informacemi, např. že se PSV schází dle potřeby, došlo ke schválení Jednacího řádu a Statutu a k volbě předsedy pracovní skupiny Ing. Stanislava Jambora.