Regionální stálá konference

Regionální stálé konference byly ustaveny v roce 2014 ve všech krajích České republiky s cílem zvýšit koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými aktéry na území kraje při plánování využití nových evropských prostředků v programovém období EU 2014 – 2020 i pro zlepšení kvality strategického plánování v regionu obecně. Mezi hlavní úkoly RSK dále patří příprava a aktualizace Regionálního akčního plánu jako základního dokumentu pro koordinaci využití evropských i národních zdrojů pro rozvoj regionu a jednotlivých subjektů na jeho území.

RSK dále může doporučovat územní i věcné zacílení výzev vyhlašovaných v jednotlivých operačních programech, tak aby lépe reagovaly na potřeby na regionální úrovni. RSK by také měla přispět k šíření informací o možnostech, které nabízejí nové operační programy, aby v Karlovarském kraji vznikal dostatečný počet kvalitních projektů a zvýšilo se tak využití evropských zdrojů na území našeho kraje.

Více o projektu