Recovery and Resilience Facility (RRF)

Řídící orgán       

Ministerstvo průmyslu a obchodu

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facilit...

Zprostředkující subjekt 

Není upřesněno

Zaměření           

Pilíř 1: Digitální transformace - 25,040 mld. Kč

Pilíř 2: Fyzická infrastruktura a zelená tranzice - 118,100 mld. Kč

Pilíř 3: Vzdělávání a trh práce - 23,060 mld. Kč

Pilíř 4: Instituce, regulace a podpora podnikání v reakci na COVID - 31,940 mld. Kč

Pilíř 5: Výzkum, vývoj a inovace - 12,500 mld. Kč

Pilíř 6: Zdraví a odolnost obyvatel - 14,960 mld. Kč

Alokace               

172 mld. Kč