React-EU

Iniciativa REACT-EU poskytne členským státům mimořádné dodatečné prostředky, určené na podporu hospodářství a zaměstnanosti v nejhůře postižených regionech a na přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení v reakci na pandemii COVID-19.

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/detaily-temat/react-eu

CÍL FONDU: podpořit snahu členských států o oživení v reakci na pandemii COVID-19.

ŘÍDÍCÍ ORGÁN: MMR prostřednictvím IROP

PODMÍNKY ČERPÁNÍ: NUTNOST ZAZÁVZKOVAT DO ROKU 2023

ZPŮSOB A VÝŠE PODPORY: 100% financovaní , způsobilost výdajů již od 1.1.2020

ALOKACE: 27 mld. Kč pro období 2021-2022 z programu Next Generation EU. Tyto prostředky poslouží jako překlenovací řešení mezi bezprostřední reakcí na krizi COVID-19 a další fází spočívají v nápravě ekonomiky v dlouhodobém horizontu.

TEMATICKÝ ROZSAH PODPORY: Iniciativa REACT-EU bude podporovat v první řadě odvětví zdravotnictví a malé a střední podniky, zachování stávajících a tvorbu nových pracovních míst, zejména pro osoby ve zranitelném postavení, zaměstnanost mladých lidí a přístup k sociálním službám. Členské státy mohou také navýšit prostředky určené na programy pro nejchudší osoby.

·         V tuto chvíli zaměřen na oblast zdravotnictví

·         V jednání cyklodoprava, IZS a sociální oblast

Pokrývat by měl výstavbu i přístrojové vybavení a kyberbezpečnost a ZZS včetně staveb