Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

Návrh OP pro roky 2021+

Řídící orgán

Saské státní ministerstvo regionálního rozvoje

https://www.sn-cz2020.eu/cz/index.jsp

Zprostředkující subjekty

kraje

Zaměření

Cíle politiky a specifické cíle, které zahrnují tato témata: podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků, přizpůsobení změnám klimatu a řízení rizik, biodiverzita a snižování znečištění, vzdělávání, kultura, kulturní dědictví a cestovní ruch, podpora spolupráce institucí a spolupráce mezi občany (tzv. people-to-people).

Alokace (EU)

1. čtvrtletí 2021 – stanovení finančního rámce