Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko

Návrh OP pro roky 2021+

Řídící orgán

Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky

https://www.by-cz.eu/cz/aktuality/

Zprostředkující subjekty

kraje

Zaměření

4. čtvrtletí 2020 - stanovení tematického zaměření nového programu a jeho konzultace s klíčovými aktéry, příprava prvního návrhu programového dokumentu;

Alokace (EU)

1. čtvrtletí 2021 – stanovení finančního rámce