Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE

PROGRAM NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Řídící orgán:
Ministerstvo financí Maďarska, Budapešť

Národní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: +420 234 152 260
E-mail: nadnarodni@mmr.cz

Web: www.interreg-danube.eu

Alokace: bude upřesněno

Fond: EFRR (ENI; IPA) 

DotaceEU - Interreg DANUBE (2021-2027)