Program nadnárodní spolupráce Interreg Central Europe 2021-2027

Řídící orgán:
Město Vídeň

Národní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: +420 234 152 213
Email: nadnarodni@mmr.cz

Web: www.interreg-central.eu

Alokace: bude upřesněno

Fond: EFRR 

DotaceEU - Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027