Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE

ROGRAM NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Řídící orgán:
Regionální rada regionu Hauts de France (Francie) se sídlem v Lille

Národní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: 234 152 331
Email: nadnarodni@mmr.cz

Web: www.interregeurope.eu

Alokace: bude upřesněno

Fond: EFRR

DotaceEU - INTERREG EUROPE (2021-2027)