Program meziregionální spolupráce ESPON

PROGRAM NADNÁRODNÍ A MEZIREGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Řídící orgán:
Ministerstvo udržitelného rozvoje a infrastruktury se sídlem v Lucemburku

Národní orgán:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Telefon: 234 152 262
E-mail: espon@mmr.cz

Web: www.espon.eu

Alokace: bude upřesněno

Fond: EFRR

DotaceEU - Program ESPON (2021-2027)