Operační program Zaměstnanost plus

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

Řídící orgán

Ministerstvo práce a sociálních věcí

https://www.esfcr.cz/opz-plus

Zprostředkující subjekty

Řídící orgán nezřizuje zprostředkující subjekty, avšak významná část alokace je administrována formou nesoutěžních projektů Úřadů práce ČR a dalších organizací MPSV.

Zaměření

Prioritní osa 1: Budoucnost práce

Prioritní osa 2: Sociální začleňování

Prioritní osa 3: Sociální inovace

Prioritní osa 4:  Materiální pomoc nejchudším osobám

Alokace (EU)

1,017 mld. EUR (cca 26,4 mld. Kč)