Operační program Doprava

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

Řídící orgán

Ministerstvo dopravy

https://www.opd.cz/stranka/OPD-2021

Zprostředkující subjekty

 ---------

Zaměření

Prioritní osa 1 - FS: Evropská, celostátní a regionální mobilita

Prioritní osa 2 - EFRR: Celostátní silniční mobilita zajišťující konektivitu k síti TEN-T

Prioritní osa 3 - FS: Udržitelná městská mobilita (a alternativní paliva)

Alokace (EU)

4,70 mld. EUR (cca 127 mld. Kč)