Národní dotační tituly

Kromě možnosti čerpat dotace z Evropské unie existuje široké spektrum Národních dotačních titulů, které vyhlašují jednotlivá ministerstva. 

V příloze uvádíme základní přehled jednotlivých národních dotačních titulů.