Modernizační fond

Modernizační fond

Řídící orgán       

Ministerstvo životního prostředí

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/

 Zprostředkující subjekt 

Státní fond životního prostředí

Zaměření          

Program č. 1: Modernizace soustav zásobování tepelnou energií - 26,0 % Modernizačního fondu

Program č. 2: Nové obnovitelné zdroje v energetice - 38,7 % Modernizačního fondu

Program č. 3: Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS - 13,3 % Modernizačního fondu

Program č. 4: Zlepšení energetické účinnosti v podnikání - 6,0 % Modernizačního fondu

Program č. 5: Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru - 5,0 % Modernizačního fondu

Program č. 6: Modernizace veřejné dopravy - 3,5 % Modernizačního fondu

Program č. 7: Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře - 4,0 % Modernizačního fondu

Program č. 8: Komunitní energetika - 1,5 % Modernizačního fondu

Program č. 9: Modernizace soustav veřejného osvětlení - 2,0 % Modernizačního fondu

Způsob implementace

Fond disponující prostředky z dražeb emisních povolenek

Termín spuštění

První výzvy na počátku roku 2021

Žadatelé

Podniky spadající do systému obchodování s emisními povolenkami i podniky mimo tento systém, obce. Při procesu hodnocení budou zvýhodněny projekty v krajích, které jsou postiženy útlumem těžby uhlí.

Alokace               

Cca 120 mld. Kč, závislé na výnosu z prodeje emisních povolenek