Integrovaný regionální operační program

Návrh OP pro roky 2021 - 2027

Řídící orgán

Ministerstvo pro místní rozvoj

https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027

Zprostředkující subjekt

Centrum pro regionální rozvoj ČR (pobočky ve všech krajích)

Zaměření

Prioritní osa 1: Zlepšení výkonu veřejné správy

Prioritní osa 2: Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a obcí, ochrana obyvatelstva

Prioritní osa 3: Rozvoj dopravní infrastruktury

Prioritní osa 4: Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví

Prioritní osa 5: Komunitně vedený místní rozvoj

Alokace

44,621 mld. EUR (cca 120,1 mld. Kč)