Inovační fond

Návrh OP pro roky 2021+

IF napomáhá přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a umožňuje plnění závazků EU vyplývajících z Pařížské klimatické dohody.

CÍL FONDU: podpora velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém zachycování a využívání uhlíku (CCU).

ŘÍDÍCÍ ORGÁN: MŽP, zprostředkovatel SFŽP

PODMÍNKY ČERPÁNÍ: Projekty budou hodnoceny podle následujících kritérií: připravenost projektu, stupeň inovace, snížení emisí aj.

ZPŮSOB A VÝŠE PODPORY: V první výzvě, která momentálně probíhá, budou předkladatelé velkých projektů ze všech členských států EU soutěžit o celkem jednu miliardu eur. Navržené projekty musí splňovat podmínku minimálních způsobilých nákladů 7,5 milionu eur. Vybrané projekty budou moci čerpat dotaci až 60 % z dodatečných investičních a provozních nákladů spojených s inovacemi.

ALOKACE: 10 mld. EUR. Prostředky na financování fondu budou získávány skrz prodej emisních povolenek.

TEMATICKÝ ROZSAH PODPORY:

·         Inovativní nízkouhlíkové technologie a procesy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, včetně produktů nahrazujících uhlíkově náročné

·         Zachycování a využívání uhlíku (CCU)

·         Konstrukce a provoz zachycování a ukládání uhlíku (CCS)

·         Inovativní výroba obnovitelné energie

·         skladování energie


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.