Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který je centrálním místem pro průběžný sběr, správu a ukládání projektových záměrů z celé České republiky a stane se tak jednotnou velkou základnou pro databázi projektů.

Důvody vzniku ISPZ:
Obce, města, kraje a další subjekty jsou opakovaně tázány různými orgány veřejné správy na své priority, plány a připravené projekty. Sesbírané údaje často nebývají systematicky zpracovány a zanalyzovány, výsledky nejsou zveřejňovány a mnohdy není potřeba sběru informací ani náležitě odůvodněna. Velmi často nedochází ke sdílení sesbíraných dat mezi jednotlivými institucemi.
Výhody ISPZ:
Jednotný informační systém
Shodná struktura dat
Kvalitní a jednotná data
Aktuální informace

Odkazy pro přihlášení a informace:

Produkční verze: www.projektovezamery.cz

Informační stránka: www.info.projektovezamery.cz

E-mail: ispz@mmr.cz
Soubory ke stažení