Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování RSK KK - KAP2

29. 10. 2020

Regionální stálá konference

Hlasování per rollam

Schválení dokumentu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje (KAP 2) – po zapracování připomínek z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů II,  MŠMT

Sekretariát RSK byl osloven paní Saligerovou, manažerkou projektu KAP, kvůli schválení dokumentu KAP 2, po zapracování připomínek z jednání Pracovní skupiny pro schvalování krajských akčních plánů II, MŠMT. Dokument je potřeba znovu schválit Regionální stálou konferencí, následně bude předán k finálnímu schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Dle Jednacího řádu RSK, čl.4, odst. 4 může v odůvodněných případech předseda RSK použít proceduru písemného projednávání - korespondenční elektronické hlasování. Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronavirové epidemie je potřeba, aby tento dokument byl již schválen RSK nyní a to formou per rollam.

Dokument nemohl být schválen na 16. jednání RSK KVK dne 8.9.2020, neboť se čekalo na informace a reakci ze strany MŠMT, doložka odborného garanta P-KAP byla udělena až dne 17.9.2020 a odsouhlasení dokumentu v PSV při RSK proběhlo elektronicky až ve dnech 18.9.-22.9.2020. Tato pracovní skupina schválila a doporučila dokument ke schválení v RSK KVK.

Dokument byl již projednán Pracovní skupinou Vzdělávání při RSK.

Elektronické hlasování bylo spuštěno (datum odeslání emailu) 19.10.2020 a ukončeno 24.10.2020, ve zkráceném termínu, na základě dohody s předsedou RSK a RHSD, Mgr. Petrem Kubisem.

Dokument KAP2 byl RSK KVK schválen v počtu 12-ti doručených souhlasných odpovědí.

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování RSK KK - KAP2

Soubory ke stažení

Všechny aktuality