Případová studie ORP Ostrov

25. 3. 2024

Karlovarský kraj dokončil ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje studii zaměřující se na hospodářsky a sociálně ohrožené území ORP Ostrov. Studie analyzuje problémy daného území a zároveň zmiňuje projekty, které by mohly vést k jejich zlepšení a mohou napomoct k rozvoji regionu. Zpracovatelé vnímají studii jako unikátní z důvodu propojení starostů a aktérů z území ORP Ostrov, kteří se na tvorbě podíleli formou společných setkání. Během diskuzí tak sdíleli své názory, poznatky a definovali problematiku, se kterou se území skutečně potýká. Za stěžejní kapitolu jsou považovány ,,Překážky v dotační podpoře‘‘, které jsou jako podklad předány na národní úroveň. Studie bude představena na nadcházející 23. Národní  stálé konferenci ve dnech 4. a 5. dubna 2024.


Obecně lze říci, že problémem HSOÚ jsou horší podmínky a méně rozvojových příležitostí či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu České republiky. Významnými problémy jsou slabý hospodářský výkon, zhoršení sociální struktury, sociální vyloučení, nedostupnost kvalitních veřejných služeb a občanská vybavenost. Nedostatečná dostupnost vysokorychlostního internetu je identifikována jako další problém s potenciálním negativním vlivem na místní firmy a kvalitu života. Navzdory těmto problémům existuje v některých oblastech potenciál pro vyšší míru sounáležitosti obyvatel s územím a rozvoj cestovního ruchu. Zemědělské a lesní hospodaření v těchto oblastech výrazně ovlivňuje krajinu, její složky a ekosystémové funkce.

Případová studie ORP Ostrov je souborem přiloženým k této aktualitě.

Případová studie ORP Ostrov

Soubory ke stažení

Všechny aktuality