Informace pro zástupce velkých podniků k produktivním investicím do OP ST

22. 3. 2021

V případě, že zvažujete k podpoře Vašich investičních projektů využít připravovaný Operační program Spravedlivá transformace (OP ST), je nutným předpokladem možnosti žádat o finanční podporu v rámci budoucích výzev OP ST zařazení takového projektu do Plánu  spravedlivé územní transformace (PSÚT). Tento předpoklad se týká všech projektů, které mají charakter produktivní investice, kdy pro zařazení je potřebné vyplnění přiloženého formuláře Analýza dopadů realizace produktivní investice na trh práce a pracovní místa včetně přílohy – checklistu pro posouzení vlivu produktivní investice na životní prostředí.

 Definice produktivní investice:

Jedná se o investice do hmotných nebo nehmotných aktiv podniků za účelem výroby zboží nebo poskytování služeb, čímž přispějí k tvorbě hrubého kapitálu a k zaměstnanosti.

Současně produktivní investice přispějí k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství a jsou nezbytné pro zmírnění ztrát pracovních míst v důsledku transformace tím, že vytvoří nebo ochrání významný počet pracovních míst.

V případě více uvažovaných projektů je nutno vyplnit formuláře pro každý z těchto projektů.

Vyplněné formuláře zasílejte ideálně do termínu 28.04.2021, z důvodu další administrace a zaslání na MMR, na adresu: rsk@kr-karlovarsky.cz. 


Informace pro zástupce velkých podniků k produktivním investicím do OP ST

Soubory ke stažení

Všechny aktuality