Avízo výzvy OP ST

22. 3. 2021

Karlovarský kraje plánuje vyhlásit výzvu k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace (OP ST). Cílem připravované výzvy bude identifikovat projektové záměry potenciálních strategických projektů s dopadem na území Karlovarského kraje. Nejlépe hodnocené záměry strategických projektů budou následně zařazeny do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT), což je předpoklad (nikoliv nárok) pro jejich možné financování v rámci OP ST (za splnění dalších podmínek). Bližší informace o zaměření a parametrech strategického projektu budou uvedeny ve Výzvě a v přílohách Výzvy. Předpokládanou strukturu informací ke strategickému projektu včetně FAQ naleznete na stránkách Karlovarského kraje pod tímto odkazem.

Závazná struktura informace o připravovaném strategickém projektu je přiložen v pracovní verzi.

Avízo výzvy OP ST

Soubory ke stažení

Všechny aktuality