Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU

5. 1. 2022

Druhým pilířem mechanismu pro spravedlivou transformaci je zvláštní režim programu InvestEU (anglicky označovaný jako „Just transition scheme“).

InvestEU podpoří nejen investice do sociálně nebo environmentálně udržitelných projektů na územích, na něž se vztahuje spravedlivá transformace (tzn. v regionech, které mají schválen plán transformace podle nařízení o Fondu pro spravedlivou transformaci), ale i v jiných regionech za předpokladu, že z nich mají prospěch území, na která se spravedlivá transformace vztahuje.

Fond InvestEU (resp. jeho část ve zvláštním režimu) podobným způsobem jako Fond pro spravedlivou transformaci podpoří projekty spojené se spravedlivou transformací. Spektrum podporovaných projektů však bude širší než u FST. Uvažuje se například o projektech v oblasti udržitelné energetické infrastruktury, dopravy , digitálního propojení, či projektech dálkového vytápění – s ohledem na stav připravované legislativy se jedná pouze uvažované příklady. Podpořeny by měly být i projekty v oblasti dekarbonizace, zpracování odpadů a materiálů, obecně projekty spojené s ekonomickou diverzifikací regionů a rozvojem sociální infrastruktury.

Struktura správy programu není zatím dořešena (významnou část programu by měla spravovat přímo EIB, ale uvažuje se i o zapojení národního správce).

Konečné využití prostředků v rámci Fondu InvestEU se bude řídit poptávkou a bude záviset na seznamu plánovaných projektů a kapacitě dotčených regionů.

Možnosti poradenské podpory - EIB v odkazu níže a v příloze.

Advisory-products_EIB_2022.pdf.aspx (dotaceeu.cz)

Zvláštní režim pro spravedlivou transformaci InvestEU

Soubory ke stažení

Všechny aktuality