Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - NPO, komponenta 4.5

18. 1. 2023

Z důvodu potřeby vzetí na vědomí „Hodnotící matice projektů“ pro výzvu č. 0231/2022 vyhlášenou z Národního plánu obnovy, komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“, kde matice obsahuje výsledné hodnoty projektů a jejich pořadí, bylo potřeba schválit usnesení o mlčenlivosti. Toto elektronické hlasování o zachování mlčenlivosti probíhalo ve dnech 14.12.2022 až 29.12.2022. 

Z důvodu potřeby vzetí na vědomí „Hodnotící matici projektů“ pro výzvu č. 0231/2022 vyhlášenou z Národního plánu obnovy, komponentu 4.5 „Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center“ a nestanoveného termínu 25. řádného zasedání RSK byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování o vzetí na vědomí „Hodnotící matice projektů“, která obsahuje výsledné hodnoty projektů a jejich pořadí, které udělovali schválení hodnotitelé za Karlovarský kraj. Hlasování proběhlo ve dnech 2.1.2023 až 17.1.2023. 

Záznamy z obou hlasování naleznete v příloze.

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  NPO, komponenta 4.5

Soubory ke stažení

Všechny aktuality