Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - Navýšení alokace pro výzvu č. OPST 5/2023

10. 5. 2023

Z důvodu vysoké absorpční kapacity na území Karlovarského kraje v oblasti odborných učeben na středních školách a z toho vyplývající potřeby navýšení alokace pro výzvu č. OPST 5/2023, odborné učebny ve středních školách – Karlovarský kraj, byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK a zvolené zástupce RHSD, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování. Současná alokace výzvy na odborné učebny je stanovena ve výši 180 mil. Kč. Na základě aktuálně dostupných informací z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK je potřeba navýšit celkovou alokaci o 150 mil. Kč k uspokojení potřeb regionu v dané oblasti.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci RHSD schválili v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 24.04.2023 – 09.05.2023 včetně navýšení alokace pro výzvu č. OPST 5/2023, odborné učebny ve středních školách – Karlovarský kraj, ve výši 150 mil. Kč.


Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  Navýšení alokace pro výzvu č. OPST 5/2023

Soubory ke stažení

Všechny aktuality