Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - Navýšení alokace Konektivita škol OPST

24. 8. 2023

Z důvodu vysoké absorpční kapacity na území Karlovarského kraje v oblasti konektivity škol a z toho vyplývající potřeby navýšení alokace pro výzvu č. OPST 8/2023, Konektivita škol – Karlovarský kraj a zachování kontinuity v podávání žádostí, byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK a zvolené zástupce RHSD, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování. Současná alokace výzvy na konektivitu škol je stanovena ve výši 180 mil. Kč. Na základě aktuálně dostupných informací z Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KÚKK je potřeba navýšit celkovou alokaci o 100 mil. Kč k uspokojení potřeb regionu v dané oblasti.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje a zvolení zástupci RHSD schválili v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 08.08.2023 – 23.08.2023 včetně navýšení alokace pro výzvu č. OPST 8/2023, Konektivita škol – Karlovarský kraj, ve výši 100 mil. Kč.


Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  Navýšení alokace Konektivita škol OPST

Soubory ke stažení

Všechny aktuality