Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - MAP IV.

3. 7. 2023

Z důvodu potřeby schválení žadatele a území pro realizaci a dopad projektů MAP v rámci výzvy OP JAK „Akční plánování v území – MAP“, povinnosti předložení souhlasného stanoviska RSK jako přílohy k žádosti o podporu, a nesjednaného termínu řádného zasedání RSK, byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje schválila v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 15.06.2023 – 30.06.2023 včetně žadatele a území pro realizaci a dopad projektů MAP v rámci výzvy OP JAK „Akční plánování v území – MAP“.


Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  MAP IV.

Soubory ke stažení

Všechny aktuality