Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - KAP III.

19. 6. 2023

Z důvodu potřeby schválení Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje III a potřeby zaslat schválené materiály do konce června na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a nesjednaného termínu řádného zasedání RSK byl sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje schválila v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 02.06.2023 – 17.06.2023 včetně Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Karlovarského kraje III.Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  KAP III.

Soubory ke stažení

Všechny aktuality