Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - Jmenování hodnotitelů za RSK KK - SFPI

4. 5. 2023

Z důvodu potřeby schválení „Jmenování hodnotitelů za RSK Karlovarského kraje ve výzvách SFPI č. 1/2023 a 2/2023 (revitalizace brownfieldů – velké projekty)“ do konce května 2023 byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování. O této skutečnosti byli členové RSK informováni na 25. řádném zasedání RSK dne 06.03.2023.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 18. 04. 2023 – 03. 05. 2023 včetně jmenovala hodnotitele, kteří budou provádět hodnocení žádostí podaných ve výzvách na velké projekty č.1/2023 a č. 2/2023, vyhlášených dne 1. února 2023 Státním fondem podpory investic. Seznam hodnotitelů je neveřejný a byl zaslán na Ministerstvo pro místní rozvoj.


Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - Jmenování hodnotitelů za RSK KK - SFPI

Soubory ke stažení

Všechny aktuality