Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - Analýza využití fondů EU

27. 3. 2023

 Z důvodu potřeby schválení Analýzy využití finančních prostředků z fondů EU pro Karlovarský kraj za rok 2022 do konce března 2023 a stažení z usnesení 25. řádného zasedání RSK byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování. Tato část usnesení byla stažena na 25. řádném zasedání RSK dne 6.3.2023 z důvodu doplnění nových informací.

Analýza využití finančních prostředků z fondů EU byla schválena v termínu 10.3. - 25.3.2023.

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  Analýza využití fondů EU

Soubory ke stažení

Všechny aktuality