Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování - aktualizace RAP21+

21. 2. 2023

Z důvodu potřeby schválení aktualizovaného Regionálního akčního plánu 2021+ Karlovarského kraje (textové části, seznamu projektových záměrů IZS-ZZS KK, seznamu projektů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb), a následně možnosti podat projekty do vyhlášených výzev IROP a nestanoveného termínu 25. řádného zasedání RSK byl Sekretariát RSK nucen požádat členy RSK, aby přistoupili ke korespondenčnímu elektronickému hlasování o schválení aktualizovaného Regionálního akčního plánu 2021+ Karlovarského kraje.

Regionální stálá konference Karlovarského kraje v korespondenčním elektronickém hlasování ve dnech 06.02.2023 – 21.02.2023 včetně schválila aktualizovaný Regionální akční plán 2021+ Karlovarského kraje (textovou část, seznam projektových záměrů IZS-ZZS KK, seznam projektů z oblasti deinstitucionalizace sociálních služeb).

Záznam o korespondenčním elektronickém hlasování -  aktualizace RAP21+

Soubory ke stažení

Všechny aktuality