Žádost o vyplnění dotazníku NPO - brownfieldy

27. 1. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR připravuje v únoru/březnu 2022 vyhlášení výzvy pro příjem žádostí o poskytování dotací na podporu projektů na renovaci objektů typu brownfields ve vlastnictví obcí a krajů.

Konkrétně budou podpořeny buď rekonstrukce nebo demolice a výstavby budov. Rovněž mohou být podpořeny projekty, kde proběhne částečná rekonstrukce a částečná dostavba budovy. Jedná se o investiční podporu regenerace lokalit zejména tzv. brownfields ve vlastnictví obcí a krajů pro podnikatelské využití nebo i částečné využití pro nepodnikatelské účely.


Zdrojem prostředků budou prostředky v rámci Národního plánu obnovy (komponenta 2.8.3., investice č. 3). Brownfieldem v kontextu výše zmíněné komponenty rozumíme lokality, které jsou ovlivněny dřívějším používáním, jsou opuštěné anebo nedostatečně využívané, mohou mít problémy s kontaminací a vyžadují intervenci, aby se vrátily k smysluplnému využití.

Před vyhlášením výzvy si Vás dovolujeme požádat o  vyplnění následujícího dotazníku.

Revitalizace území starých stavebních zátěží (brownfields) v rámci Národního plánu obnovy Survey (surveymonkey.com)


Žádost o vyplnění dotazníku NPO - brownfieldy

Soubory ke stažení

Všechny aktuality