Výzvy v rámci Modernizačního fondu odstartovaly

18. 7. 2022

Česká republika zahájila čerpání peněz z Modernizačního fondu. Ten nabídne členským státům Evropské unie miliardové investice na rozvoj nízkouhlíkových technologií, modernizaci energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti. Pro ČR je připraveno minimálně 150 miliard korun, které v příštích deseti letech lze využít na odklon od uhlí a přechod k čistým zdrojům energie.

Do jednotlivých výzev se mohou se svými investičními záměry hlásit zástupci veřejného i soukromého sektoru, malé i velké podniky. „Předpokládáme, že tuto šanci využijí mimo jiné firmy z území Karlovarského kraje. Jednotlivé výzvy už jsou vyhlášeny a postupně se budou vyhlašovat další. Proto bych rád všechny zájemce vyzval, aby sledovali krajský web www.menimekraj.cz a webové stránky Regionální stálé konference Karlovarského kraje, kde najdou podrobné informace o jednotlivých výzvách i detaily o Modernizačním fondu. Další potřebné  údaje jsou k nalezení na stránkách Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Aktuálně je vyhlášena výzva například pro malé obce, které mohou čerpat až 75 % podpory na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných budov. Další výzva se týká větších obcí a veřejných subjektů, které mohou žádat o podporu na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Firmy zase mohou předkládat záměry modernizace tepláren,“ upřesnil krajský radní Patrik Pizinger. Veškeré termíny a podrobnosti jsou k dispozici na stránkách SFŽP: Výzvy Modernizačního fondu – SFŽP ČR (sfzp.cz) 

Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren či větrníků. Díky financím z Modernizačního fondu by mělo dojít k rychlejšímu nástupu obnovitelných zdrojů energie a nových technologií, měl by mít vliv na vyšší zaměstnanost, snížení emisí CO2 a celkové zlepšení kvality ovzduší.

Výzvy v rámci Modernizačního fondu odstartovaly
Všechny aktuality