Výzvy - multimodální městské mobility

14. 4. 2023

V květnu 2023 budou spuštěny dvě výzvy na podporu udržitelné multimodální městské mobility. Výzvy podporují propojení více druhů osobní dopravy. Může se jednat o výstavbu nebo modernizaci přestupních terminálů a parkovacích systémů, novou či významně modernizovanou infrastrukturu městské a příměstské dopravy.

 Jedná se o výzvy z IROP, konkrétně výzva č. 68 a 69. Pro Karlovarský kraj platí výzva č.68.

Podrobnosti a podmínky naleznete na odkazech zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 68. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (MRR) (mmr.cz)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 69. výzva IROP - Multimodální osobní doprava - SC 6.1 (PR) (mmr.cz)

Pokud byste měli zájem, pak 26.4.2023 proběhne online seminář pro žadatele právě v těchto dvou výzvách. Registrovat se můžete zde:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Seminář pro žadatele - 68. a 69. výzva IROP Multimodální osobní doprava - 26. 4. 2023 (mmr.cz)


Výzvy - multimodální městské mobility
Všechny aktuality