Výzvy IROP - Psychiatrická oddělení

30. 3. 2023

Uveřejňujeme informace o dvou nových výzvách, konkrétně z programu IROP, které cílí na méně rozvinuté a přechodové regiony. Jedná se o prostředky na rekonstrukci a výstavbu psychiatrických oddělení. U obou výzev se počítá s přijímáním žádostí od 30.5.2023. 

Jedná se o tyto výzvy:

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 56. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (MRR) (mmr.cz)

IROP - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - 57. výzva IROP - Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče - SC 4.3 (PR) (mmr.cz)


Výzvy IROP - Psychiatrická oddělení
Všechny aktuality