Výzvy - Bezbariérovost měst a obcí

20. 1. 2023

Dovolte nám Vás informovat o vyhlášených výzvách, týkajících se zajištění bezbariérovosti měst a obcí, které vyhlašuje MMR. 

Více informací naleznete na odkazech níže:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů (mmr.cz)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - EUROKLÍČ 2023 (mmr.cz)


Výzvy - Bezbariérovost měst a obcí
Všechny aktuality