Výzva z programu Podpora revitalizace území - Demolice budov v SVL

3. 4. 2024

Dovolujeme si Vás informovat o nově vyhlášené výzvě č. 1/2024/117D081, kterou vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v programu Podpora revitalizace území – Podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, v návaznosti na Strategii RE:START je vyhlášen dotační titul č. 1 – Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje.

Cílem výzvy, resp. podprogramu je podpořit demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování, rekreaci nebo dříve sloužících jako občanská vybavenost v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality a připravit dané území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tím vzniku oblastí se sociální segregací.

Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Členění podprogramu na dotační tituly:
DT č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje
DT č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1.
 
Vyhlášení výzvy:                                                             3. dubna 2024
Zahájení příjmu žádostí:                                               3. dubna 2024
Ukončení příjmu žádostí:                                             28. června 2024, 12:00 hod
Předpokládaný termín zveřejnění výsledků:         září 2024
Celková alokace:                                                            117 mil. Kč

Podrobnosti k programu a vyhlášené výzvě naleznete ZDE.


Výzva z programu Podpora revitalizace území - Demolice budov v SVL
Všechny aktuality