Výzva „Regiony 2021“

27. 8. 2021

Národní sportovní agentura bude 31. 8. 2021 od 14.00 pořádat živé vysílání na Youtube kanále o dotačních možnostech na sportoviště přes aktuální vyhlášenou výzvu „Regiony 2021“

link na živé vysílání: Dotace NSA - Regiony 2021 - dotace na sportoviště - YouTube

link na bližší informace o výzvě „Regiony 2021“: Výzva Regiony 2021 - Národní sportovní agentura (agenturasport.cz)

 Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v ČR prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení místního významu, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno. Sportovní zařízení bude sloužit místním klubům a tělovýchovným jednotám, případně dalším sportovním organizacím a veřejnosti. Touto výzvou nejsou podporována sportovní zařízení, která budou sloužit především pro ekonomickou činnost.


Výzva „Regiony 2021“
Všechny aktuality