Výzva na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (KKC)

18. 7. 2022

Dovolte nám Vás informovat o vyhlášení výzvy na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (KKC).

Hlavním cílem výzvy a příslušného dotačního titulu je zajistit rozvoj kulturního a kreativního sektoru v rámci ČR. Důraz předkládaných akcí by měl být kladen na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru, zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury, a přimět jednotlivé stakeholdery ke kooperativnímu financování při realizaci a udržitelnosti projektu. Cílem investice je vytvořit alespoň patnáct kulturních a kreativních center, která zajistí rovnoměrný rozvoj kulturního a kreativního sektoru na celém území České republiky.

Lhůta pro doručení žádostí:

Zahájení příjmu žádostí: 11. června 2022

Ukončení příjmu žádostí: 12. září 2022

Text výzvy a více informací naleznete na webu MK pod tímto odkazem: Iniciativa 4.5.3 Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center - velká kulturní a kreativní centra - mkcr.cz

 


Výzva na Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (KKC)
Všechny aktuality