Výzva MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

28. 6. 2022

Podprogram je zaměřen na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení. Cílem podprogramu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Lhůta pro doručení žádostí:
Zahájení příjmu žádostí: 28. června 2022 
Ukončení příjmu žádostí: 29. července 2022

Více informací na stránkách MMR: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-revitalizace-uzemi-2022/demoli...

Výzva MMR - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
Všechny aktuality