Výzva Demolice v SVL 2023

15. 2. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvu na dotace programu Podpora revitalizace území, podprogram Demolice v sociálně vyloučených lokalitách.

Výzva: Demolice v sociálně vyloučených lokalitách pro rok 2023

Cílem výzvy, resp. podprogramu je zaměření se na podporu demolic budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality (dále jen „SVL“). Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení . Cílem programu je připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Členění podprogramu na dotační tituly:

DT č. 1 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje

DT č. 2 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České republiky vyjma krajů uvedených v DT1.

 

Vyhlášení výzvy: 15. února 2023

Zahájení příjmu žádostí: 15. února 2023

Ukončení příjmu žádostí: 21. března 2023, 12:00 hod

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků: květen 2023

Celková alokace: 120 mil. Kč

Podmínky pro poskytnutí dotace a více informací k výzvě naleznete ZDE.


Výzva Demolice v SVL 2023
Všechny aktuality