Vyhlášení národní dotační výzvy v cestovním ruchu – marketingové aktivity

7. 7. 2021

Rok 2021 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Cílem podprogramu je zvýšení povědomí o nabídce aktivit cestovního ruchu v destinacích, zkvalitnění a rozšíření produktové nabídky, komunikační kampaně, zkvalitnění strategického rozhodování a zlepšení koordinace nabídky v destinaci.
V rámci podprogramu mohou být podpořeny projektové záměru zaměřené na řízení destinací, realizaci marketingových výzkumů, podporu produktů a zavádění inovací v cestovním ruchu, podporu distribuce produktů cestovního ruchu, branding destinací a marketingovou komunikaci. Možnými příjemci jsou subjekty z řad organizací destinačních managementů nebo zastřešující organizace s celorepublikovou působností zabývající se tvorbou národních a nadregionálních produktů cestovního ruchu

Poskytovaná výše dotace je maximálně 50 % podíl uznatelných nákladů/výdajů z celkového rozpočtu akce. Realizace a financování akce je možné do konce roku 2022.

Lhůta pro podání žádosti
Platnost výzvy: 07. 07. 2021 – 17. 09. 2021
Žádosti budou přijímány nejpozději do 17. 09. 2021, do 12:00 hod.

Více informací na odkazu:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Rok 2021 - Marketingové aktivity v cestovním ruchu (mmr.cz)


Vyhlášení národní dotační výzvy v cestovním ruchu – marketingové aktivity
Všechny aktuality