Vyhlášení 96. a 97. výzvy SC 6.1 REACT-EU

23. 4. 2021

Včera došlo k vyhlášení 96. výzvy „Integrovaný záchranný systém – Policie ČR a Hasičský záchranný sbor ČR“ a 97. výzvy „Integrovaný záchranný systém – Zdravotnické záchranné služby krajů“ (https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vyhlasuje-dalsi-vyzvy-z-oblasti-react-eu,-nyn)

Informace k jednotlivým výzvám naleznete na webových stránkách IROP:

·         https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-96-izs-policie_hasicsky-zachranny-sbor

·         https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-97-izs-zdravotnicke-zachranne-sluzby-kraju

Seminář pro žadatele bude společný pro obě výzvy a uskuteční se 26. 4. 2021 prostřednictvím MS Teams. Možnost registrace na seminář včetně doprovodných informací naleznete na

https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/akce-a-vyzvy-ro-irop/seminar-ro-irop-k-vyzvam-react-eu-oblast-izs-26-4


Vyhlášení 96. a 97. výzvy SC 6.1 REACT-EU
Všechny aktuality