Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu

1. 11. 2022

S radostí Vás informujeme, že již třetí výzva k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu (large-scale) bude vyhlášena 3. listopadu 2022, tentokrát v souladu s plánem RePowerEU. V případě zájmu  neváhejte kontaktovat MŽP na e-mailu: martin.sauer@mzp.cz

Zaměření výzvy:

  • Obecné téma dekarbonizace: (rozpočet: 1 miliarda EUR), která hledá inovativní projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie, energeticky náročných průmyslových odvětví, skladování energie nebo zachycování, využívání a ukládání uhlíku (CCS/CCU), jakož i produktů nahrazujících uhlíkově náročné produkty (zejména nízkouhlíková paliva pro dopravu, včetně námořní a letecké); 
  •  Inovativní elektrifikace v průmyslu a téma vodíku (RePowerEU): (rozpočet: 1 miliarda EUR) hledá inovativní projekty v oblasti elektrifikace, které by nahradily používání fosilních paliv v průmyslu. Výroba vodíku z obnovitelných zdrojů nebo využití vodíku v průmyslu; 
  •  Clean-tech manufacturing (RePowerEU): (rozpočet: 0,7 miliardy EUR) fokus na inovativní výrobu komponentů a konečných zařízení pro elektrolyzéry a palivové články, obnovitelné zdroje energie, skladování energie a tepelná čerpadla; 
  •  Středně-velké pilotní projekty (RePowerEU): (rozpočet: 0,3 miliardy EUR) hledá vysoce inovativní, převratné nebo průlomové technologie v oblasti hluboké dekarbonizace, které by mohly prokázat inovace v provozním prostředí, ale neočekává se, že dosáhnou komerční výroby. 

Save the date!
DG Clima a CINEA budou pořádat specializované informační akce (obě ve formátu webináře), a to následující:

  • 29. listopadu 2022, od 14:00 hodin: Seminář o získaných zkušenostech z 2. výzvy k předkládání velkých projektů, statistiky a osvědčené postupy;
  • 30. listopadu 2022, začátek v 10:00: Informační den, který se během dopoledne bude zabývat tématy rozsahu a kritérií pro udělení, zatímco odpoledne budou představeny metodiky "relevantních nákladů" a "zamezení emisí skleníkových plynů".
Případným zájemcům doporučujeme tyto události sledovat. Veškeré potřebné informace a podrobnosti naleznete na stránce Inovačního fondu.  

Workshopy na národní úrovni
Specializovaní pracovníci z Evropské Komise a CINEA spolu s MŽP uspořádají informační den k této výzvě.
Dále se zástupci Evropské Komise a CINEA chystají uspořádat workshop ve formě dialogů o konkrétních projektových záměrech, a to v období leden-březen 2023. 
Prosíme všechny, kteří mají zájem o přihlášku či konzultaci, kontaktujte MŽP na adresu martin.sauer@mzp.cz


Vyhlášení 3. výzvy k předkládání velkých projektů do Inovačního fondu
Všechny aktuality