Veletrh dotačních příležitostí 27.11.2023

21. 9. 2023

Přemýšlíte nad rozvojem svého podnikání anebo zatím jen zvažujete, že začnete podnikat? Podílíte se na rozvoji měst a obcí v Karlovarském kraji? Chtěli byste k naplnění Vašich záměrů využít dotace nebo podporu v podobě finančních nástrojů?

Zveme Vás na Veletrh dotačních příležitostí se zaměřením na podnikání 

Díky našim partnerům můžete konzultovat:

  §   Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost – API

  §   Integrovaný regionální operační program – CRR ČR

  §   Podpora podnikání, inovací, financování – KARP

  §   Podpora začínajícím podnikatelům – INION

  §   Nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti – ÚP ČR

  §   Finanční nástroje pro podnikatele – NRB

  §   Propojení výzkumných organizací s inovačními aktivitami ve firmách – TAČR

  §   Služby a programy agentury CzechInvest

  §   Služby a programy agentury CzechTrade

  §   Operační program Spravedlivá transformace – MŽP

  §   Možnosti podpory pro podnikatele – KHK KK

  §   Krajské dotační tituly – KÚKK

  §   Vouchery pro podnikatele OPST - KÚKK

  §  Programy přeshraniční spolupráce - KÚKK

  §  Ochranné známky a patenty - Úřad průmyslového vlastnictví
a mnoho dalšího!

Účast na veletrhu je bezplatná.

Veletrh pořádá Sekretariát Regionální stálé konference Karlovarského kraje ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a dalšími partnery.


Veletrh dotačních příležitostí 27.11.2023

Soubory ke stažení

Všechny aktuality