V Praze se konala konference se zaměřením na hospodářsky a sociálně ohrožená území ČR

30. 3. 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádalo v Praze dne 22.3.2023 „Konferenci a diskuzní fórum pro a o HSOÚ: Zaostřeno na rozvoj ohrožených území“.

Jednalo se zejména o hospodářsky a sociálně ohrožená území, která jsou určena ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+ (dále SRR ČR). V Karlovarském kraji se jedná o oblast Sokolovska (Správní obvod obce s rozšířenou působností Sokolov), Kraslicka (Správní obvod obce s rozšířenou působností Kraslice) a Ostrovska (Správní obvod obce s rozšířenou působností Ostrov).

Pro oblast Sokolovska a Kraslicka byly zpracovány Sekretariátem Regionální stálé konference Karlovarského kraje případové studie. Jejich cílem bylo poukázat na dlouhodobý socio-ekonomický vývoj, problémy i výzvy pro tyto oblasti a zároveň i možnosti, které nabízí Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ a její Akční plán 21-22 (úzce provázaný na fondy EU). Obsahují též možnosti samospráv, které se nabízí při řešení výzev. Výše zmíněné studie již byly rovněž zveřejněny zde v aktualitách. Případová studie pro oblast Ostrovska je aktuálně v přípravě.

Je přirozené, že na území České republiky existují různé typy území s rozdílnými potřebami, problémy a výzvami. SRR ČR právě takové typy území identifikovala (metropolitní regiony, aglomerace a jejich zázemí, regionální centra a jejich venkovské zázemí, strukturálně postižené regiony, hospodářsky a sociálně ohrožená území). I přes výše uvedenou kategorizaci území je přirozené, že se v každém regionu nachází oblasti, kterým je vhodné věnovat zvýšenou pozornost, neboť v řadě případů vykazují podprůměrné hodnoty socio-ekonomických (ale např. i environmentálních) ukazatelů.

Dle úvodních slov místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše je rozvoj HSOÚ pro MMR velmi významné téma, protože chtějí tato území efektivně podporovat a dlouhodobě stabilizovat tak, aby se z nich stala hospodářsky prosperující místa a jejich centra snadno dostupnými středisky regionální kultury, zaměstnanosti i společenského života s dobrou dopravní dostupností.

Na konferenci a diskusním fóru se sešli zástupci MMR, akademické sféry, krajů i aktéři z ohrožených území, aby vzájemně sdíleli své zkušenosti a dobrou praxi. 

Na programu konference byla například i tato témata:

Územně specifická podpora rozvoje regionů a role veřejné správy v regionálním rozvoji

Co ohrožená území potřebují, závěr z pilotních studií

Jak podpořit podnikání a jaká může být role CzechInvestu?

Je dostupné bydlení šance pro HSOÚ?

Jak podpořit život, spolupráci, iniciativu v území, jaká může být role státu, kraje, obcí

Zkušenosti a praxe v Ústeckém kraji s rozvojem HSOÚ

Budování patriotismu jako stabilizačního prvku v boji s vylidňováním území

Živé Milevsko – využíváme chytrých řešení k atraktivitě regionu

Existující zdroje podpory.

 

Závěry z konference přispějí k tvorbě, nastavení a šíření aktivit a nástrojů, které dopomohou k rozvoji hospodářsky a sociálně ohrožených území. O hlavních závěrech budou rovněž informováni členové vlády.


V Praze se konala konference se zaměřením na hospodářsky a sociálně ohrožená území ČR
Všechny aktuality