TSI projekt - Příručka dobré praxe

23. 1. 2024

Příručka příkladů dobré praxe vznikla jako jeden z výstupů TSI projektu MMR na podporu implementace spravedlivé transformace, zejm. pak OP ST. Více informací o TSI projektu lze nalézt zde: DotaceEU - Uhelné regiony

Hlavním cílem příručky je představit zajímavé projekty z ČR a EU a být inspirací pro nositelé projektů v Karlovarském kraji, ať už z veřejného či soukromého sektoru.

Příručka obsahuje základní informace o projektech s odkazy, na podrobnější informace. Popsané příklady se věnují obnově území, rekultivaci a revitalizaci brownfieldů, energetické chudobě, využívání obnovitelných zdrojů energie a celé řadě různých aktivit, které mohou rozvíjet i aktéři s omezenou kapacitou realizovat složité a administrativně náročné projekty.


TSI projekt - Příručka dobré praxe

Soubory ke stažení

Všechny aktuality